20211015105048_0.jpg

      ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ทำงานโดยใช้น้ำเพื่อดึงความร้อนเหลือทิ้งออกจากระบบและขับออกสู่บรรยากาศโดยใช้หลักการระเหยเป็นหลัก องค์ประกอบหลักสามประการของระบบทำความเย็น ได้แก่ หอทำความเย็น ปั๊มหมุนเวียน และแลกเปลี่ยนความร้อน ก่อนอื่นน้ำจะผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อที่จะถูกดูดซับความร้อน จากนั้นน้ำจะถูกกระจายไปที่ส่วนบนของหอหล่อเย็นโดยที่อากาศผ่านน้ำร้อนทำให้ส่วนหนึ่งของน้ำระเหยไป ความร้อนจะถูกถ่ายเทจากกระแสน้ำไปยังกระแสลม ทำให้อุณหภูมิของอากาศและความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นเป็น 100% อากาศร้อนนี้จะถูกระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลทำให้ได้น้ำเย็นเกิดขึ้นไหลลงไปเก็บบริเวณอ่างน้ำเย็น น้ำเย็นบริเวณอ่างน้ำเย็นจะถูกสูบกลับไปในระบบการผลิตเพื่อผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนและกลับมาเพื่อหล่อเย็นก่อให้เกิดเป็นระบบหมุนเวียน


      การใช้งานทั่วไปรวมถึงการหล่อเย็นน้ำหมุนเวียนที่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมีและโรงงานเคมีอื่นๆ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และระบบ HVAC สำหรับอาคารทำความเย็น การจำแนกประเภทขึ้นอยู่กับประเภทของการเหนี่ยวนำอากาศเข้าสู่หอ: หอทำความเย็นประเภทหลักคือร่างธรรมชาติและหอระบายความร้อนแบบร่างเหนี่ยวนำ

TYPE OF COOLING TOWER

COUNTER_FLOW.jpg
COUNTERFLOW_COOLING_TOWER.jpg

1. COUNTER FLOW

    ในการออกแบบให้ทวนกระแส โดยการไหลของอากาศตรงข้ามกับการไหลของน้ำโดยตรง การไหลของอากาศเข้าสู่พื้นที่เปิดด้านล่างใต้ fill media แล้วจึงไหลขึ้นในแนวตั้ง น้ำจะถูกฉีดผ่านหัวฉีดแรงดันใกล้กับส่วนบนของหอคอย แล้วไหลจากด้านบนลงด้านล่างผ่าน fill media ซึ่งจะมีแนวการไหลตรงข้ามกับการไหลของอากาศ

CROSS_FLOW.jpg
Crossflow_cooling_tower.jpg

2. CROSS FLOW

    Crossflow คือการออกแบบที่การไหลของอากาศตั้งฉากกับการไหลของน้ำการไหลของอากาศเข้าสู่หน้าแนวตั้งฉากอย่างน้อยหนึ่งหน้าของหอหล่อเย็นเพื่อให้ตรงกับ fill media และน้ำไหลลงผ่านการเติมด้วยแรงโน้มถ่วงอากาศยังคงไหลผ่านและผ่านน้ำที่ไหลสู่ชั้นบรรยากาศ น้ำเย็นจะถูกกระจายโดยแรงโน้มถ่วงผ่านหัวฉีดอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งวัสดุเติม

PLUME_ABATEMENT_HYBRID_COOLING_TOWER_.jpg

3. PLUME ABATEMENT (HYBRID COOLING TOWER) หอหล่อเย็นแบบไม่มีไอสีขาว

หอหล่อเย็นแบบไม่เห็นไอสีขาวบางครั้งเรียกหอหล่อเย็นแบบลูกผสม เป็นหอหล่อเย็นที่ผสมระหว่าง Evaporative Cooling และ Dry heat exchanger

ออกแบบมาเพื่อลดหรือกำจัดไอสีขาวที่มองเห็นที่ทางออกปล่องใบพัด ปกติจะใช้ในบริเวณที่ใกล้สนามบิน มอเตอร์เวย์ และชุมชนเมือง

ทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นต่ำลงเพราะไอน้ำที่ออกจากหอระบายความร้อนในบางช่วงฤดู


หลักการทำงานคือจะมีการนำอากาศจากภายนอกเข้ามาทางด้านข้างหรือส่วน Dry section อุ่นให้ร้อนขึ้นโดยการไปแลกเปลี่ยนความร้อนที่ Heat exchanger

แล้วผสมกับอากาศเปียกก่อนออกจากปล่องใบพัด ทำให้เปลี่ยนสถานะของไอน้ำที่เป็นสีขาวให้มองไม่เห็น

STRUCTURE METERIAL (โครงสร้างของหอหล่อเย็น)

เราสามารถออกแบบและผลิตโครงสร้างได้หลายรูปแบบดังต่อไปนี้

RC_structure.jpg

RC Structure (โครงสร้างคอนกรีต)

หอหล่อเย็นที่สร้างจาก concrete (RC) มีอายุการใช้งานยาวที่สุดโดยปกติ จะมีอายุมากกว่า 50 ปีขี้นไป และเป็นที่นิยมใช้งานแพร่หลายในปัจจุบัน แต่ข้อเสียคือระยะเวลาก่อสร้างนาน และต้นทุนสูงที่สุดในทุกประเภท

FRP_Structure.jpg

FRP Structure (โครงสร้างไฟเบอร์กลาส)

จุดเด่นที่สุดของ FRP structure คือระยะเวลาการผลิตที่สั้นที่สุด อายุการใช้งานตามมาตรฐาน CTI 137 ปกติจะมากกว่า 25 ปีขึ้นไปและต้นทุนจะถูกกว่าแบบโครงสร้างคอนกรีต ในเรื่องการกัดกร่อนก็ต่ำ เนื่องจาก FRP ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ค่อนข้างดี ในบางกรณีสามารถ Pre-Fab ข้างหอหล่อเย็นเดิมและยกทั้งโครงสร้างไปวางบนบ่อเดิมได้เลยทำให้ลดเวลาการติดตั้งได้ค่อนข้างดี

Wood_Structure.jpg

Wood Structure (โครงสร้างไม้)

ในอดีตนิยมใช้โครงสร้างไม้ค่อนข้างมากเนื่องจากต้นทุนที่ต่ำที่สุดในบรรดาหอหล่อเย็นทุกประเภท แต่ข้อเสียคืออายุการใช้งานที่สั้นกว่าปกติ อายุต่ำกว่า 10 ปีและปัจจุบันไม้หายาก ทำให้หลังๆราคาเริ่มสูงขึ้น

Steel_HDGS.jpg

(HDGS) Structure (โครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนซ์)

หอหล่อเย็นแบบ package จะนิยมใช้แบบเหล็กชุบกุลวาไนซ์เพราะต้นทุนต่ำ แต่ข้อเสียคืออายุการใช้งานสั้น ปกติ 8-10 ปีเหล็กจะผุกร่อนต้องเปลี่ยนใหม่ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนจะแพง ส่วนใหญ่นิยมซื้อใหม่ทั้งตัวเลย บางกรณีต้องการอายุการใช้งานยาวขึ้นก็นิยมใช้แสตนเลสแต่ราคาจะสูงมากและสูงกว่าแบบโครงสร้างไฟเบอร์กลาส

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ