News update
NEWS UPDATE
โครงการ "ปันน้ำ"

ธงชัยแห่งการทำความดี แห่งการปิดทองหลังองค์พระปฏิมา ผืนนี้ได้โบกไสวอย่างสง่างามอีกครั้ง ที่หมู่บ้านเนินสุวรรณ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กับ ท่อลำเลียงน้ำ ๕,๐๐๐ เมตร จากโครงการ"ปันน้ำ" ที่ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จำกัด โดยคุณ คฑาพล กุลภพศิริ ที่จะทำการลำเลียงน้ำจากดอยเขาเขียว ลำห้วยคลองปลากด มาให้กับพี่น้องชาวบ้าน 274 หลังครัวเรือน ที่ลำบากเรื่องแหล่งน้ำ แล รอคอยน้ำจากดอยเขาเขียวมานานหลายสิบปี ใน “โครงการปันน้ำ 2540”

นโยบายการใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือก เพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้ท่านได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ ใช้ และเปิดเผยคุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้