News update
NEWS UPDATE

บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม EEC และนักวิจัยของ มช.

อินโนเว็คพาไปดู | งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022

"อินโนเว็คเอเซีย" 
หนึ่งในโรงงานนำร่องอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

นิทรรศการ “ASEAN SUSTAINABLE ENERGY” ปี 2018

โครงการ CSR "ห้องน้ำเพื่อน้อง"

โครงการ "จิตอาสาฟื้นฟูป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำ" กับ IRPC Clean Power

เตรียมความพร้อมน้องๆม.นเรศวร "สู่โลกธุรกิจ"

โครงการ "ปันน้ำ"

จากสายธารน้ำใจคนไทย สู่พี่น้องคนไทยด้วยกัน

นโยบายการใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือก เพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้ท่านได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ ใช้ และเปิดเผยคุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้