News update
NEWS UPDATE
บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม EEC และนักวิจัยของ มช.

บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) โครงการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

 

โดยมีผู้ลงนามหลักได้แก่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จำกัด คุณคฑาภณ กุลภพสิริ และได้รับเกียรติจาก รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย คุณเชิดเกียรติ กุลภพสิริ ลงนามในฐานะพยาน 

 

 

ทางบริษัทของเราและทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor : EEC )ศูนย์ประสานงานที่จัดตั้ง ณ บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย เป็นช่องทางสำหรับให้บริษัทหรือโรงงานในภาคอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ EEC .ใน 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์กลางสำหรับติดต่อประสานงานกับนักวิจัย เพื่อรับคำปรึกษา คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆของภาคอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจใช้บริการไม่ต้องเดินทางไปถึงเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงานวิจัยมากมายที่เมื่อค้นคว้าเสร็จก็ไม่ได้นำไปใช้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ไม่ได้มาจากปัญหาของจริง เมื่อวิจัยเสร็จจึงจบแค่นั้น ซึ่งการจัดตั้งสำนักงานประสานงาน ณ จังหวัดระยองในครั้งนี้ จะช่วยให้มช.เข้าถึงโจทย์วิจัยและ pain point ของแต่ละบริษัท/โรงงานได้อย่างแท้จริงยิ่งหากเป็นโจทย์ที่น่าสนใจ ทางคณะวิจัยจะสามารถนำไปพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมระหว่างภาคเอกชน – อุตสาหกรรมเขต EEC เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายในเรื่องของ EEC ที่จะสามารถสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยู่แล้ว โจทย์ที่น่าสนใจก็จะมีโอกาสรับทุนสนับสนุนให้เกิดการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาต่อและอาจเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยผู้ประกอบการได้ครับ

 

อยากให้ท่านผู้อ่านช่วยแชร์ข่าวสารนี้ไปถึงผู้ประกอบการโรงงานหรือบริษัทต่างๆ ที่มีปัญหาแก้ไม่ตกและต้องการนักวิจัยเข้าไปช่วยเหลือ ลองส่งปัญหาของท่านมาที่เราดูนะครับ

 

หากท่านผู้อ่านหรือผู้ประกอบการต้องการติดต่อนักวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหาของท่าน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

ท่านสามารถเลือก..

istockphoto-1177664322-612x612.jpg (15 KB)(1) ติดต่อทางมช. เจ้าของโครงการโดยตรง  

                 ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ 

                 รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                 png-clipart-logo-mobile-telephone-telephones-portables-appel-telephonique-symbole-combine-noir-et-blanc-ligne-thumbnail.png (5 KB) : 081-568-9855

                 png-clipart-gmail-computer-icons-logo-email-length-angle-text-thumbnail.png (2 KB) : c.chaichana@eng.cmu.ac.th 

                 line.png (11 KB) : chatchawan.chaichana 

istockphoto-1177664322-612x612.jpg (15 KB)(2) ติดต่อผ่านทางศูนย์ประสานงาน บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จำกัด

                 คณิชา คงประเสริฐ (น้องนิ)

                 เลขาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

                 png-clipart-logo-mobile-telephone-telephones-portables-appel-telephonique-symbole-combine-noir-et-blanc-ligne-thumbnail.png (5 KB) : 099-463-2654

                 png-clipart-gmail-computer-icons-logo-email-length-angle-text-thumbnail.png (2 KB) : kanicha@innovek.co.th

                 line.png (11 KB) : kkqaws

      

 

ท่านสามารถอ่านข่าวสารทั้งหมดของอินโนเว็คได้ที่   https://www.innovek.co.th/news

นโยบายการใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือก เพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้ท่านได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ ใช้ และเปิดเผยคุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้