News update
NEWS UPDATE
เตรียมความพร้อมน้องๆม.นเรศวร "สู่โลกธุรกิจ"

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คุณคฑาภณ กุลภพสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท อินโนเว็ค เอเชีย จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในวิทยากรในการเตรียมความพร้อมให้น้องๆนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการ บรรยายในหัวข้อ "แนวคิด ทักษะ พัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ (Leadership)" เพื่อให้ผู้ประกอบการในอนาคตเหล่านี้มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการเติบโตในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

 

เราเชื่อมั่นว่าการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จ ด้วยการร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่างมหาวิทยาลัยนเรศวร เรามุ่งมั่นที่จะสร้างพลังให้กับนักศึกษาและช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนความฝันในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตให้เป็นจริง

 

อินโนเว็คมีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าร่วมโครงการด้านการศึกษา แบ่งปันเนื้อหาความรู้จากประสบการณ์จริง ต้องขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติผู้บริหารของเราได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆแบบนี้

 

เรายินดีที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ที่เราสามารถให้ได้แก่สถาบัน, องค์กร, และบุคคลทั่วไปที่สนใจ หากท่านหรือหน่วยงานของท่านสนใจเชิญบุคคลากรของเราไปเป็นวิทยากรให้ความรู้, สัมภาษณ์เพื่อใช้ในงานวิจัย, หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถติดต่อ คณิชา (นิ)  0994632654  kanicha@innovek.co.th

 

 

ท่านสามารถอ่านข่าวสารทั้งหมดของอินโนเว็คได้ที่   https://www.innovek.co.th/news 

นโยบายการใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือก เพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้ท่านได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ ใช้ และเปิดเผยคุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้